16/01/2013

Tâm xả

Để bày tỏ lòng thương chân thật đối với mọi người, chúng ta phải xóa bỏ sự thiên vị trong thái độ của chúng ta đối với họ. Ý nghĩ bình thường của chúng ta đối với kẻ khác luôn bị khống chế ảnh hưởng bởi những cảm xúc phân biệt và dao động. Chúng ta có cảm giác gần gũi với người chúng ta thương. Đối với những người lạ hay không quen chúng ta cảm thấy xa cách. Và đối với những kẻ chúng ta thù ghét, không thân thiện hay cách biệt, chúng ta cảm thấy ác cảm hay khinh miệt.
Tiêu chuẩn mà chúng ta phân loại mọi người thành kẻ thù hay bạn bè rất rõ ràng. Nếu một người gần gũi hay tử tế tốt bụng với ta, người đó là bạn của ta. Nếu một người làm hại hoặc gây khó khăn cho ta, người đó là kẻ thù của ta. Kèm với sự ưa thích mà chúng ta dành cho các người thân thương là những tình cảm như lòng quyến luyến và sự mong ước được gần gũi mến yêu. Tương tự, chúng ta dành cho những người chúng ta không thích với những cảm xúc tiêu cực như tức giận hay oán thù. Do đó, lòng từ bi của chúng ta dành cho mọi người luôn có giới hạn, thiên vị, thành kiến và với điều kiện là liệu chúng ta cảm thấy có gần gũi được với họ hay không.

15/01/2013

Minh Tâm

     "Tất cả chúng ta đều có một cái tâm mà bản chất cốt yếu của nó là trong sáng và không bị chướng ngại bởi một cấu uế nào. Cũng như những đám mây chỉ che mờ bầu trời trong thoáng chốc, không hoà lẫn với bản chất của bầu trời, những vọng tưởng và cấu uế đang che mờ tâm trí chúng ta cũng vậy, không trường cửu. Những vọng tưởng và tà kiến là những hiện tượng tạm thời không lẫn với bản chất trong sáng của tâm.
     Hiểu biết là nhiệm vụ của tâm. Tâm nhận ra, hiểu và biết đối tượng của nó. Tâm còn phân biệt, tách bạch về hình dáng, tính chất, khía cạnh .. Tâm thay đổi trong từng Sát - na"

Thiện nghiệp

     "Khi chúng ta làm những việc thiện nhỏ, chúng ta không nên xem thường chúng hoặc do dự không muốn làm bởi vì chúng dường như không quan trọng. Chúng có thể đưa đến hậu quả hạnh phúc lớn lao. Hột xoài thì nhỏ nhưng cây xoài lại khổng lồ và có nhiều trái. Cũng như vậy, những việc lành nhỏ có thể làm phát sinh những hậu quả tích cực lớn lao cho chúng ta."