15/01/2013

Thiện nghiệp

     "Khi chúng ta làm những việc thiện nhỏ, chúng ta không nên xem thường chúng hoặc do dự không muốn làm bởi vì chúng dường như không quan trọng. Chúng có thể đưa đến hậu quả hạnh phúc lớn lao. Hột xoài thì nhỏ nhưng cây xoài lại khổng lồ và có nhiều trái. Cũng như vậy, những việc lành nhỏ có thể làm phát sinh những hậu quả tích cực lớn lao cho chúng ta."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét